Aukciono kolekcija
Laimėtojo statymas - $8.16
Laimėtojo vardas -