Privatumo politika

1. Įžanga

“Privatumo politika"-kitaip vadinama varotojo sutartimi, bei visos kitos taisyklės ir papildomos sąlygos nurodyta mūsų svetainėje, nustato sąlygas ir taisykles, kuriomis remiantis Aukcionas.lt leidža Jums naudotis teikiamomis Paslaugomis. Aukcionas.lt taisykles galite peržiūrėti čia. Visos taisyklės ir papildomos sąlygos nurodytos mūsų svetainėje yra įtrauktos į “ Privatumo politika“ Naudodamiesi Aukcionas.lt paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis visų šios “ Privatumo politika” sąlygų. Aukcionas.lt priklauso šiai įmonei: UAB "Išmani sistema", įmonės kodas 304171927. Adresas Smėlio g. 27-18, LT10323.

2. Apie Aukcionas.lt

Aukcionas.lt tai svetainė(rinka), kurioje registruoti vartotojai gali pirkti ir parduoti beveik viską. Pirkimo pardavimo susitarimas yra tiesiogiai tarp pirkėjo ir pardavėjo. Aukcionas.lt nėra įprastas aukcionas. Aukcionas.lt gali Jums pasiūlyti gaires nustatant kainas, siuntimo būdus ir t.t., tačiau jos yra informacinio pobūdžio, todėl Jūs galite nuspręsti vadovautis jomis ar ne. Mes galime padėti palengvinti ginčų sprendimą naudojantis įvairiomis programomis, tačiau Aukcionas.lt nekontroliuoja ir negarantuoja: parduodamų prekių būklės, tikrumo, kokybės ar legalumo; pardavėjų sukurtų aukcionų turinio tikslumo ar tikrumo; pardavėjų galimybės parduoti siūlomas prekes; pirkėjų galimybės sumokėti už perkamas prekes; ar fakto, jog pirkėjas ar pardavėjas atliks sandorį, ar grąžins prekes.

3. Naudojant Aukcionas.lt

Naudodamiesi mūsų paslaugomis Jūs negalite:

 1. Skelbti, kelti turinio ar prekių netinkamose kategorijose;
 2. Pažeisti ar apeiti įstatymų, trečiųjų šalių teisių ar mūsų taisyklių;
 3. Naudotis mūsų paslaugomis jeigu Jūs legaliai negalite sudaryti sandorių (pvz. esate nepilnametis), arba Jūsų paskyra yra laikinai ar neribotam laikui sustabdyta;
 4. Nesusimokėti už pirktas prekes, nebent tam yra tinkama priežastis, kaip nurodyta Aukcionas.lt taisyklėse, pavyzdžiui, pardavėjas pakeitė prekės aprašą po Jūsų atlikto statymo, buvo padaryta aiški rašymo klaida ar pardavėjas yra nepasiekiamas;
 5. Neišsiųsti prekių, kurias pardavėte, nebent tam yra tinkama priežastis, kaip nurodyta Aukcionas.lt taisyklėse, pavyzdžiui, pirkėjas nesilaiko Jūsų paskelbto aukciono sąlygų ar pirkėjas yra nepasiekiamas;
 6. Manipuliuoti bet kokios prekės kaina arba trikdyti kitų vartotojų paskelbtus aukcionus;
 7. Skelbti melagingą, netikslų, klaidinantį, apgaulingą, netolerantišką ar klastingą turinį;
 8. Apeiti visas technines priemones, kurias naudojame teikiant paslaugas.
 9. Perduoti savo Aukcionas.lt paskyrą (įskaitant atsiliepimus) ir vartotojo ID kitai šaliai be mūsų sutikimo;
 10. Platinti arba paskelbti šlamštą, nepageidaujamus, grandininius laiškus ar piramidės schemas;
 11. Platinti virusus ar kitas technologijas, kurios gali pakenkti Aukcionas.lt arba vartotojų interesams ar turtui;
 12. Naudoti bet kokį robotą, duomenų gavybos įrankius, duomenų rinkimo ir ištraukimo įrankius ar kitas automatizuotas priemones, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis bet kokiam tikslui, išskyrus su išankstiniu aiškiu Aukcionas.lt leidimu;
 13. Trukdyti mūsų paslaugų veikimui arba nukreipti nepagrįstą ar neproporcingai didelę apkrovą mūsų infrastruktūrai;
 14. Eksportuoti ar pereksportuoti bet kurią Aukcionas.lt taikomą programą ar priemonę, išskyrus laikantis visų atitinkamų eksporto kontrolės įstatymų ir veikiant pagal paskelbtas taisykles ir apribojimus;
 15. Pažeisti autorių teises, prekės ženklą, patentus, viešumą, duomenų bazę ir (arba) kitas intelektinės nuosavybės teises.
 16. Naudodamiesi Aukcionas.lt Paslaugomis arba skelbdami turinį, kuris Jums nepriklauso, pažeisti bet kokias intelektinės nuosavybės teises, priklausančias trečiosioms šalims;
 17. Kaupti arba kitaip rinkti informaciją apie naudotojus be jų sutikimo;

Pardavėjai turi vadovautis Aukcionas.lt taisyklėmis. Nesilaikant šių taisyklių, Aukcionas.lt gali Jus apmokestinti papildomais mokesčiais ir (arba) apriboti, sustabdyti ar panaikinti Jūsų paskyrą. Jei Aukcionas.lt kyla įtarimas, jog Jūs piktnaudžiaujate mūsų teikiamomis Paslaugomis, mes, savo nuožiūra galime apriboti, sustabdyti ar panaikinti Jūsų naudotojo paskyrą(-as), pašalinti Jūsų įkeltą turinį, aukcionus, aprašus ir bet kokią kitą informaciją susijusią su Jūsų paskyra(-omis), imtis kitų veiksmų, kurie neleistų Jums naudotis mūsų Paslaugomis. Jei mes manome, kad pažeidėte politiką, susijusią su pasiūlymais pirkti ar parduoti už Aukcionas.lt ribų, Jums gali būti taikomos įvairios priemonės, įskaitant Jūsų pirkimo ir pardavimo teisių apribojimus, aukcionų ir paskyros funkcijų apribojimus, paskyros sustabdymą, taip pat Jums gali būti pateikti reikalavimai kompensuoti Aukcionas.lt patirtas išlaidas. Jei esate pardavėjas ir siūlėte arba nurodėte savo kontaktinę informaciją arba prašėte pirkėjo kontaktinės informacijos, norint sudaryti pirkimo pardavimo sandorį už Aukcionas.lt ribų, Jums gali tekti sumokėti galutinį vertės mokestį už tą prekę, net jei prekė neparduoda. Aukcionas.lt turi teisę panaikinti nepatvirtintas paskyras ar paskyras, kurios ilgą laiką buvo neaktyvios, arba keisti ar nutraukti mūsų teikiamas Paslaugas. Be to, mes pasiliekame teisę atsisakyti ar nutraukti visas mūsų teikiamas Paslaugas ar jų dalį, bet kuriam asmeniui dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra.

4. Politikos vykdymas

Kilus ginčui tarp pirkėjo ir pardavėjo, Aukcionas.lt atsižvelgia į naudotojo veikos istoriją ir kitas konkrečias aplinkybes taikydami nuobaudas.

5. Mokesčiai

Mokesčiai už naudojimąsi mūsų Paslaugomis yra išvardyti mūsų ”Standartinių pardavimo mokesčių” puslapyje. Aukcionas.lt turi teisę laikas nuo laiko keisti pardavėjo mokesčius, skelbdami pakeitimus svetainėje Aukcionas.lt prieš 14 dienų prieš pakeitimus.

Jei esate pardavėjas, esate atsakingas už operacijų mokesčius, atsirandančius dėl visų pardavimų, kurie atliekami naudojant kai kurias arba visas Aukcionas.lt Paslaugas, net jei pardavimo sąlygos yra sutartos arba mokėjimas atliekamas ne per Aukcionas.lt. Jei Jūs nurodysite savo kontaktinę informaciją arba paprašysite pirkėjo kontaktinės informacijos, norėdami parduoti ne per Aukcionas.lt, Jums gali tekti sumokėti galutinį vertės mokestį, kuris taikomas šiam daiktui, net jei prekė nebus parduota.

Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs privalote nurodyti galiojančią kontaktinę informaciją ir mokėjimo būdą. Visi mokesčiai už naudojimąsi Aukcionas.lt Paslaugomis turi būti apmokėti iki sąskaitoje nurodytos datos. Neapmokėjus sąskaitos, Aukcionas.lt turi teisę nuskaičiuoti reikiamą sumą nuo kitų prie Jūsų paskyros priskirtų mokėjimo būdų, taip pat kreiptis į skolų išieškojimo agentūras dėl susidariusio įsiskolinimo.

Pardavėjo mokesčiai nesuteikia galimybės rodyti parduodamą daiktą geresnėje pozicijoje. Auckionas.lt turi teisę savo nuožiūra talpinti trečiųjų šalių reklamas bet kurioje tinklapio vietoje, ar kituose tinklalapiuose .

6. Prekių sąrašo sąlygos

Skelbdami aukcioną mūsų svetainėje, Jūs sutinkate laikytis Aukcionas.lt aukciono skelbimo taisyklių:

 1. Jūs esate atsakingas už sukurtus aukcionus ir juose paskelbtas prekes;
 2. Turinys, kuris pažeidžia bet kurias Aukcionas.lt taisykles, gali būti pakeistas ar pašalintas Aukcionas.lt nuožiūra;
 3. Aukcionas.lt gali peržiūrėti aukcionuose paskelbtų prekių duomenis, papildyti, pašalinti ar taisyti informaciją;

Mes stengiamės sukurti rinką, kurioje pirkėjai galėtų rasti tai, ko jie ieško. Todėl paieškos ir naršymo rezultatų sąrašų išvaizda ar pateikimas priklauso nuo daugybės veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant: pirkėjo vietos, paieškos užklausos, naršymo svetainės ir istorijos, prekės vietos, aukciono formato, kainos ir pristatymo kainos, paslaugos teikimo sąlygų, aukciono pabaigos laiko, istorijos ir naudotojo užklausos aktualumo, pardavėjo istorijos (įskaitant aukcionus) išsamaus pardavėjo įvertinimo, Aukcionas.lt politikos laikymosi, atsiliepimų ir aukcionų, atitinkančių pirkėjo užklausą, skaičiaus.

Mes galime pateikti jums rekomendacijas, kurias reikėtų apsvarstyti kuriant savo aukcioną. Tokios rekomendacijos gali būti pagrįstos panašių parduotų ir esamų aukcionų apibendrinta pardavimo ir veiklos istorija; rezultatai bus skirtingi individualiems aukcionams. Norėdami užtikrinti šių rekomendacijų tikslumą, mes naudosime ir Jūsų aukciono našumo statistiką.

7. Pirkimo sąlygos

Pirkdami prekes, Jūs sutinkate su Pirkėjo taisyklės, o taip pat:

 1. Jūs sutinkate, jog prieš teikdami statymą ar pirkdami prekes, Jūs perskaitėte prekės aprašą;
 2. Jūs įsipareigojate pirkti prekę kuomet Jūs pateikiate statymą ir jis yra priimtas arba Jūs laimite aukcioną, arba kai įsipareigojate nupirkti daiktą;
 3. Kuomet parduodamas nekilnojamas turtas ar transporto priemonės, statymas ar pasiūlymo pateikimas pardavėjui nesudaro formalios pirkimo pardavimo sutarties
 4. Mes neperduodame nuosavybės teisių į prekes iš pardavėjo pirkėjui;

8. Tarptautinis pirkimas ir pardavimas

Daugelis Aukcionas.lt Paslaugų yra prieinamos tarptautiniams pirkėjams ir pardavėjams. Pardavėjai ir pirkėjai atsako už tai, kad būtų laikomasi visų įstatymų ir taisyklių, taikomų tarptautiniam prekių pardavimui, pirkimui ir siuntimui.

9. Turinys

Keldami prekes ir kitą informaciją naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs suteikiate Aukcionas.lt neišimtines, tarptautines, neatlygintinas, neatšaukiamas, sublicencijuojamas (per kelis lygmenis) teises naudotis visomis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios yra Jūsų įkeltame turinyje. Aukcionas.lt gali šiuo turiniu naudotis teikdamas, plėtodamas, reklamuodamas savo Paslaugas dabar ir ateityje. Kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Jūs atsisakote savo intelektinės nuosavybės teisių į šį turinį, susijusį su mūsų, šių teisių perėmėjų ir kitų sublicesijuotojų naudojamu turiniu, susijusiu su Aukcionas.lt Paslaugų teikimu, plėtra ir reklama.

Jūs garantuojate, kad esate savininkas arba Jums yra suteikta teisė naudotis, tuo turiniu, kurį pateikiate, taip galėdamas vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį vartotojo susitarimą. Jūs garantuojate, kad Jūsų įkeltas turinys yra tikslus. Jūs garantuojate, kadnaudojantis bet kokiu turiniu (įskaitant išvestinius darbus) mes, mūsų vartotojai ar kiti asmenys, sudarę su mumis sutartį ir laikydamiesi šio naudotojo susitarimo, nepažeis jokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių. Aukcionas.lt neprisiima jokios atsakomybės už jūsų arba trečiųjų šalių pateiktą turinį.

Mes siūlome prekių duomenis (įskaitant vaizdus, aprašymus ir specifikacijas), kuriuos pateikia trečiosios šalys (įskaitant Aukcionas.lt vartotojus). Jūs galite naudoti šį turinį tik savo Aukcionas.lt aukcionuose. Aukcionas.lt gali bet kada pakeisti ar atšaukti šį leidimą savo nuožiūra. Prekių duomenys apima autorių teisių saugomas prekes ir kitas nuosavybės teises turinčias prekes. Jūs sutinkate nepašalinti jokių autorių teisių, nuosavybės ar identifikavimo ženklų ant prekių, o ir nekurti jokių išvestinių darbų remiantis šiais duomenimis (išskyrus įrašant duomenis į savo aukcionus).

Aukcionas.lt stengiasi pateikti patikimus prekių duomenis, tačiau negalime pažadėti, kad Paslaugų metu pateiktas turinys visada bus prieinamas, tikslus, išsamus ir naujausias. Jūs sutinkate, kad Aukcionas.lt neatsako už trečiųjų asmenų sukurtų aukcionų ar turinio patikrinimą ar garantavimą nelaikysite musų ar mūsų duomenų teikėjų atsakingų už netikslumus. Kaip pardavėjas sutinkate užtikrinti, kad turinys, tiesiogiai susijęs su Jūsų aukcionais, yra tikslus.

10. Leidimas su jumis susisiekti; Irašomi skambučiai; analizuojant pranešimų turinį;

Aukcionas.lt gali kreiptis į jus, naudodamas automatinius arba išankstinius skambučius ir tekstinius pranešimus bet kuriuo telefono numeriu, kurį pateikėte mums šiais atvejais:

 1. Pranešant apie Jūsų paskyrą;
 2. Siekiant pašalinti problemas, susijusias su Jūsų paskyra;
 3. Siekiant išspręsti ginčą;
 4. Norint sužinoti Jūsų nuomonę per apklausas ar klausimynus;
 5. Kitais atvejais, kad galėtume aptarnauti Jūsų paskyrą arba užtikrinti vartotojo susitarimo įgyvendinimą, mūsų politiką, taikytiną teisę ar bet kokį kitą susitarimą, kurį galime turėti su Jumis.

Aukcionas.lt taip pat gali susisiekti su Jumis, naudodamas automatinius ar išankstinius skambučius ir tekstinius pranešimus rinkodaros tikslais (pvz., pasiūlymai ir reklama), jei sutinkate su tokiais ryšiais.

Aukcionas.lt gali dalintis Jūsų telefono numeriu su savo įgaliotais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai gali susisiekti su Jumis naudodami automatinius arba įrašytus skambučius ir tekstinius pranešimus tik su Aukcionas.lt leidimu, siekiant užtikrinti aukščiau nurodytus tikslus.

Aukcionas.lt gali, be papildomo įspėjimo, savo nuožiūra, stebėti ar įrašyti telefono pokalbius, kuriuos Jūs arba kas nors veikiantis Jūsų vardu atlieka su Aukcionas.lt darbuotojais, kokybės kontrolės ir mokymo tikslais arba savo pačių apsaugai.

Aukcionas.lt automatinės sistemos nuskaito ir analizuoja kiekvieno pranešimo, išsiųsto per Aukcionas.lt pranešimų platformą, turinį, įskaitant pranešimus tarp naudotojų, aptikti ir užkirsti kelią nesąžiningai veiklai ar "Privatumo politikos" pažeidimams, įskaitant įtrauktas sąlygas, pranešimus, taisykles ir politiką. Šis nuskaitymas ir analizė gali atsirasti prieš siunčiant pranešimą, jo metu arba po to arba saugojimo metu, todėl Jūsų pranešimas gali būti atidėtas arba sulaikytas.

Aukcionas.lt gali saugoti pranešimų turinį, atlikti jų analizę.

11. Grąžinimai ir atšaukimai

Kuomet prekė yra grąžinama, norint sugrąžinti pirkėjui pinigus, Jūs (kaip pardavėjas) suteikiate teisę Aukcionas.lt prašyti Paysera nuskaičiuoti grąžintiną sumą nuo Jūsų Paysera paskyros, išrašyti sąskaitą reikiamai sumai; ir/arba nuskaičiuoti reikiamą sumą nuo Jūsų mokėjimo kortelės.

Kuomet prekė yra grąžinama dėl pardavėjo kaltės (prekė neatitinka aprašymo), siuntimo išlaidos yra apmokamos pardavėjo.

12. Pinigų grąžinimo garantija

Dauguma pardavimų Aukcionas.lt svetainėje vyksta sklandžiai, tačiau jeigu iškiltų problemų dėl pirkinio, Aukcionas.lt pinigų grąžinimo garantija padeda pirkėjams ir pardavėjams bendrauti ir išspręsti problemas. Jūs sutinkate laikytis šios politikos ir leisti mums priimti galutinį sprendimą dėl pinigų grąžinimo garantijos.

Jeigu Jūs (kaip pardavėjas) nusprendėte grąžinti pirkėjui pinigus arba esate priverstas tai padaryti, pagal veikiančią pinigų grąžinimo garantiją Jūs įgaliojate/leidžiate Aukcionas.lt reikalauti, kad "Paysera" nuskaitytų iš Jūsų "Paysera" paskyros reikiamą sumą (tą pačia ar kita valiuta), įtraukti reikiamą sumokėti sumą į Jūsų sąskaitą ir/arba nuskaičiuoti reikiamą sumą nuo Jūsų kito pasirinkto mokejimo būdo (bankinės kortelės).

Jeigu negalėsime nuskaičiuoti reikiamos grąžinti sumos, mes galime surinkti nesumokėtas lėšas naudodamiesi kitais surinkimo būdais, įskaitant antstolių, ar kitų išieškojimo bendrovių paslaugomis.

Mes galime sustabdyti pinigų grąžinimo garantiją visiškai ar iš dalies be įspėjimo, jei įtariame, kad yra piktnaudžiaujama arba trukdoma tinkamai vykdyti šią programą.

13. Bendrai

Jei šioje Vartotojo sutartyje nenumatyta kitaip, jei bet kuri šio naudojimo sutarties nuostata laikoma negaliojančia ar dėl kokios nors priežasties neįgyvendinama, tokia nuostata turi būti išbraukta ir neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui ir vykdymui. Savo nuožiūra galime priskirti šią Vartotojų sutartį, ir tokiu atveju mes paskelbsime pranešimą www.aukcionas.lt.

Antraštės yra tik nurodomaisiais tikslais ir neapriboja tokio skirsnio taikymo srities ar apimties. Mūsų neveikimas dėl jūsų ar kitų pažeidimo neatmeta mūsų teisės imtis veiksmų dėl tolesnių ar panašių pažeidimų. Mes negarantuojame, kad imsimės veiksmų prieš visus šio naudotojo susitarimo pažeidimus.

Mes galime bet kada pakeisti šią Vartotojo sutartį paskelbdami pakeistas sąlygas svetainėje www.aukcionas.lt. Mūsų teisė keisti Vartotojo sutartį apima teisę keisti, papildyti ar pašalinti sąlygas, pateiktas Vartotojo sutartyje. Mes pranešime prieš 14 dienų, pateikdami pakeistus terminus. Be to, mes jus informuosime Aukcionas.lt el. Paštu. Jūsų nuolatinė prieiga ar naudojimasis mūsų paslaugomis reiškia, kad sutinkate su pakeistomis sąlygomis. Taip pat galime paprašyti jūsų patvirtinti, kad sutinkate su "Privatumo politika". Ši Vartotojo Sutartis negali būti keičiama, išskyrus tuos atvejus, kai jūs ir Aukcionas.lt atstovas ketinantis pakeisti šią Naudotojo sutartį, yra tinkamai įgaliotas sutikti su tokiu pakeitimu.

Taisyklės ir sąlygos, paskelbtos mūsų paslaugom, gali būti keičiamos. Pakeitimai įsigalioja, kai mes juos paskelbiame Aukcionas.lt svetainėje.

Jei sukūrėte arba naudojate paskyrą verslo subjekto vardu, jūs pareiškiate, kad esate įgaliotas veikti tokios įmonės vardu ir susieti įmonę su šiuo vartotojo sutartimi. Šią sąskaitą valdo ir kontroliuoja verslo subjektas. Jokia agentūra, partnerystė, bendra įmonė, darbuotojo darbdavys ar franšizės ir franšizės gavėjo santykiai nėra numatyti ar sukurti pagal šį naudotojo susitarimą.

Naudotojo sutartis ir visos sąlygos bei politika, paskelbta per mūsų Paslaugas, išdėsto visą supratimą ir susitarimą tarp jūsų ir Aukcionas.lt ir pakeičia visus ankstesnius šalių susitarimus.